Ter plaatse installeren Adverteren Help
Strokenfundering Plaatfundering Paalfundering Vriesdiepte
Frame huis Baksteen Wandblokken Schuimblokken Cellenbetonblokken Keramische blokken Hout Wagen Afgeronde stam
Schuurdak Dak met dubbele helling Mansardedak || | 63 Hekdak
Golfkartonafrastering
Klimatologie Warmteverliezen Verwarmingsradiatoren Vloerverwarming
Kabeldoorsnede
Zwaar beton Lichtbeton 104 Mortel Zachte isolatie Vloermaterialen
Leningcalculator || | 120

Leningcalculator

Leningbedrag
Leningtermijn
Huur
Soort betaling
Uitbetalingen starten

Informatie over het doel van de rekenmachine

К De redit-calculator is ontworpen om het totale te veel betaald bedrag op een lening te berekenen, rekeningd met de volgende rentevoet en soort betaling, bij de berekening van het bedrag van de betalingen en de datum van de laatste betaling. Centrale van de Russische Federatie | In

De berekening wordt uitgevoerd volgens de standaardformule van de Centrale Bank van de Russische Federatie

In reclame-informatie gepubliceerd door bankorganisaties, ligt de nadruk altijd tegen lage rentetarieven op verstrekte leningen. Maar is het mogelijk om te controleren hoe de dingen in werkelijkheid zijn?

D bij de beslissing om een ​​leningsovereenkomst te sluiten, moet worden gebruikt van de bankaanbiedingveen echtijn. Dit is vooral belangrijk als u een krediet van hypothecaire lening wilt afsluiten voor de aankoop van onroerend goed, met als kenmerken een lange aflossingstermijn en aanzienlijke betaalde huur. Een leenulator helpt u

D|| 209 == | Deze tool is ontworpen om uiterst nauwkeurige berekeningen te maken over krediet- en hypothecaire leningen. 211 Deze tool is ontworpen om uiterst nauwkeurige berekeningen te maken over krediet- en hypothecaire leningen. Met zijn hulp wordt een eenvoudige en betrouwbare berekening gegeven van het bedrag dat maandelijks aan een bankorganisatie moet worden betaald om de ontvangen lening terug te betalen.

In tijdens de reken werkenine u gegevens invoeren over:

D Om het uit te voeren, moet u ook een idee hebben van de methoden van terugbetaling van leningen die door een bepaalde bankorganisatie worden gebruikt. Russische banken gebruiken in de regel de principes van annuïteit en gedifferentieerde terugbetalingen

P Tijdens het werken met de rekenmachine kan poten de detiële le informatie verkrijgen:

K Н

D Deze rekenmachine is een universeel en onafhankelijke rekenmachine. Het voordeel is de betrouwbaarheid en de mogelijkheid om een ​​vergelijkbare analyse uit te voeren van= die zijn gemaakt op basis van informatie over verschillende bankorganisaties

De rekenmachine sta| 27

C ( ) ÷ 7 8 | || 289 9 x 4 5 6 + 1 2 3 - . 318 0 =
Bouw van gasbetonblokken Stripfunderingsconstructie Zelfbouw stripfunderingsconstructie Zolderdak systeemdaken Paalschroeffundering met een rooster voor een huis